Europ Assistance

CLUB MED YURTDIŞI KONAKLAMANIZA DAHİL SEYAHAT SİGORTASI

Tüm yurtdışı tesislerimizde kayıp, çalıntı, kaza ve hastalık halinde EuropAssistance tarafından sigortalı olup, bulunduğunuz tesiste olayın gerçekleştiği tarihte resepsiyona gidilerek online poliçe açılmadığı takdirde sigorta uygulamaya koyulamayıp kapsam dışı sayılacaksınız. Resepsiyonda online poliçe açıldıktan sonra EuropAssistance tarafından size iletilecek email ile, ilgili tüm belgeleri 30 gün içerisinde sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Sigorta hasar bildirimi ve takibi bireysel yükümlülük olup Club Med satış ekibi tarafından hizmet sağlanmamaktadır.

 1. YARDIM

Yardım Club Med tarafından değil EUROP ASSISTANCE tarafından üstlenilir. Club Med’e veya bir seyahat acentesi aracılığıyla yaptırılan her türlü kayıt GM’lerin EUROP ASSISTANCE’ın kişilere Club Med taşıması da dahil olmak üzere konaklama veya seyahat esnasında yapılacak yardımı kapsayan hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacaktır. Buna GM’lerin oraya gitmek ve oradan geri dönmek için yaptıkları kişisel seyahatler esnasındaki yardım da dahildir.

14.1. Tanımlar

14.1.1. Lehdar
Lehdar terimi, doğrudan doğruya veya bir seyahat acentesi aracılığıyla Club Méditerranée nezdinde imzalanan bir taşıma ve/veya konaklama sözleşmesi çerçevesinde seyahat eden ve/veya konaklayan herkes anlamına gelir

14.1.2. İkamet adresi
Lehdarın ikamet adresi terimi, söz konusu kişinin esas ve alışılmış ikamet adresi anlamına gelir.

14.1.3. Menşe ülkesi
Lehdarın menşe ülkesi terimi, söz konusu kişinin ikamet adresinin bulunduğu ülke anlamına gelir.

14.2. Yardım durumunda riayet edilecek kurallar
EUROP ASSISTANCE’ın müdahale edebilmesini sağlamak için aşağıda belirtilen hususların yapılması gereklidir: 

 • Beklemeden EUROP ASSISTANCE ile temasa geçmek:
  Telefon:

  Fransa’dan: 01 41 85 84 86
  Yurtdışından: + 33 1 41 85 84 86

Faks:
Fransa’dan: 01 41 85 85 71
Yurtdışından: + 33 1 41 85 85 71

 • Herhangi bir girişimde bulunmadan veya herhangi bir harcama yapmadan önce EUROP ASSISTANCE’ın ön muvafakatini almak.

 • Yapılan sözleşmeyle ilgili bütün unsurları teslim etmek.

 • EUROP ASSISTANCE tarafından belirtilen çözümlere uygun hareket etmek.

 • Geri ödenmesi istenen bütün harcamalarla ilgili belgelerin asıllarını teslim etmek.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda EUROP ASSISTANCE yürürlükteki sözleşmelere dair yükümlülükleriyle ilgili her türlü tasarrufta bulunma ve gerektiğinde geri ödeme yapmayı reddetme yara yapılan masraflar için yeniden fatura düzenleme hakkını saklı tutar.

14.3. Coğrafi kapsam
Bu yardım sözleşmesi (“Sözleşme”) “Lehdarlar” olarak da adlandırılan GM’leri bütün dünyada teminat altına almaktadır.

14.4. Teminatın süresi
Kişilere yönelik yardım yükümlülükleri konaklama veya seyahat için yola çıkıldığı gün itibarıyla yürürlüğe girer ve öngörülen geri dönüş tarihinde geçerlilikleri sona erer. Bu süre en fazla üç aydır. 
Danışma yardımı yükümlülükleri Lehdarların konaklama veya seyahat için yola çıktıkları günden önce başvurabilmeleri için Sözleşmenin imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girer.
İşbu Sözleşmenin geçerliliği EUROP ASSISTANCE ile Club Méditerranée arasında imzalanan anlaşma protokolünün süresine tabidir.
Bu protokolün feshedilmesi durumunda bu Sözleşme de hukuken iptal olur.

14.5. Taşıma belgeleri
Bir taşıma işlemi organize edilip işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmak suretiyle üstlenilirse, Lehdar elinde bulundurduğu taşıma belgelerini kullanma hakkını EUROP ASSISTANCE’a rezerve etmeyi taahhüt eder. Aynı şekilde, söz konusu taşıma belgesini düzenleyen kuruluş nezdinde geri ödemesini alacağı meblağları EUROP ASSISTANCE’a geri ödemeyi de taahhüt eder.

14.6. Yardım yükümlülükleri 
14.6.1. Kişilere yardım
14.6.1.1. Nakil
İşbu yardım Sözleşmesi kapsamında yer alan ülkelerden birinde taşıma esnasında bir Lehdarın hastalanması veya yaralanması: EUROP ASSISTANCE hekimleri hastalanma veya yaralanmanın ardından Lehdarı kabul eden yerel hekim ile temasa geçerler. 
EUROP ASSISTANCE hekimleri Lehdarın tıbbi yararı göz önünde bulundurularak alınacak karar için gerekli olan bütün bilgileri yerel hekimden ve muhtemelen tedaviyi gerçekleştiren hekimden toplarlar.
Toplanan bilgiler, EUROP ASSISTANCE hekimlerinin karar almasının ardından, EUROP ASSISTANCE’ın tıbbi açıdan yapılması gerekenlere göre, ya Lehdar'ın ikamet adresine geri dönüşünü ya da eğer gerekirse tıbbi gözetim altında ikamet adresine yakın uygun bir sağlık tesisine hafif sağlık aracı, ambulans, yataklı vagon, birinci mevki tren (kuşetli veya oturarak), tarifeli uçak veya sağlık uçağıyla nakil işlemini başlatmasını ve organize etmesini sağlar.
Bazı durumlarda Lehdarın güvenliği kendi ikamet adresine yakın bir kuruluşa geri gönderilmesini öngörmeden önce ilk aşamada yakındaki bir bakım kuruluşuna nakledilmesini gerektirebilir.
EUROP ASSISTANCE’ın Sağlık Servisi kişinin yatırılmasının öngörüldüğü serviste bir yer ayırtabilir. 
Nakil kararının alınması, bu nakil işlemi için kullanılacak aracın tercihi ve olası bir sağlık kuruluşunun tercihi konularında sadece Lehdarın sağlık açısından menfaati ve yürürlükteki sağlık mevzuatına riayet edilmesi göz önünde bulundurulur. 
Yerel hekimlerden veya olağan tedaviyi gerçekleştiren hekimden edinilen bilgiler önemli olabilir ve EUROP ASSISTANCE’ın en uygun olabilecek kararı almasına yardımcı olur.
Bu konuyla ilgili olarak, tıbbi makamlar arasındaki her türlü anlaşmazlığın önüne geçmek amacıyla, Lehdarın sağlığı açısından uygulamaya konulacak nihai kararın son aşamada EUROP ASSISTANCE hekimleri tarafından verileceği konusunda açıkça anlaşmaya varılmıştır.

Öte yandan, Lehdarın EUROP ASSISTANCE hekimleri tarafından en uygun olduğu düşünülen karara uymayı reddetmesi ve özellikle de kendi imkanlarıyla geri dönmesi veya sağlık durumunun ciddileşmesi durumunda, EUROP ASSISTANCE açıkça her türlü sorumluluktan kurtulur.

14.6.1.2. Ailenin geri dönmesi
Bir Lehdarın ülkesine geri gönderilmesi durumunda, eğer orada kalan hiç kimse kendileriyle ilgilenemiyorsa, EUROP ASSISTANCE ailesinden yetişkin bir kişinin (eş, beraber yaşadığı kişi, çocuk, baba, anne, kız veya erkek kardeş) ve/veya kendisiyle birlikte seyahat etmekte olan ve reşit olmayan çocukların birinci mevki trenle veya ekonomik sınıf tarifeli uçakla geri dönmesini organize eder ve üstlenir.

14.6.1.3. Hastanede refakat
Eğer bir Lehdar hastaneye yatırılırsa ve sağlık durumu 7 günden önce nakledilmesinin öngörülmesine izin vermiyorsa, EUROP ASSISTANCE yakınlarından bir kişinin Lehdarın menşe ülkesinden yatağının baş ucuna kadar birinci mevki trenle veya ekonomik sınıf tarifeli uçakla gidip dönmesini organize eder ve üstlenir. Ayrıca EUROP ASSISTANCE en fazla 10 gece boyunca KDV dahil günlük 80 Euro’ya kadar olan otel (oda ve kahvaltı) masraflarını da üstlenir. Yeme içme masrafları üstlenilmez.

14.6.1.4. Otelde kalma süresinin uzamasıyla ilgili masraflar 
Eğer bir Lehdarın sağlık durumu 14.6.1.1. “Nakil” maddesinde belirtilen şekilde nakledilmesine ve başlangıçta öngörülen tarihte ikamet adresine geri dönmesine izin vermiyorsa, EUROP ASSISTANCE Lehdarın ve aile bireylerinin (eş, beraber yaşadığı kişi, çocuklar, baba, anne, kız veya erkek kardeş) veya kendileri de lehdar olan en fazla iki Refakatçinin oradaki otelde kalma sürelerinin uzamasıyla ilgili kişi başına KDV dahil günlük 80 Euro’ya kadar olan masraflara (oda ve kahvaltı) iştirak eder. Bu meblağın üst sınırı en fazla 10 gün boyunca vaka başına KDV dahil günlük 150 Euro’dur.
Bu yükümlülük “Hastanede refakat” yükümlülüğü ile birleştirilemez.

14.6.1.5. Çocuklara refakat 
Bir Lehdar seyahati esnasında hastalanır veya yaralanırsa ve sağlık durumu kendisiyle birlikte seyahat eden ve yaşları 15’in altında olan çocuklarla ilgilenmesine izin vermezse: EUROP ASSISTANCE söz konusu kişinin tercih edeceği bir kişinin veya EUROP ASSISTANCE hosteslerinden birinin çocukları ikamet adreslerine birinci mevki trenle veya ekonomik sınıf tarifeli uçakla geri götürmesi amacıyla, menşe ülkesinden birinci mevki trenle veya ekonomik sınıf tarifeli uçakla gidişini ve dönüşünü organize eder ve üstlenir. Çocukların biletleri ailelerinin sorumluluğundadır.

14.6.1.6. Sağlık masraflarıyla ilgili ilave geri ödeme
Bir Lehdarın kendi menşe ülkesi dışında seyahat ederken hastalanması veya yaralanması: EUROP ASSISTANCE yabancı ülkede yapılan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşu, şirket sigortası ve/veya her türlü yardım kuruluşu tarafından yapılan geri ödemeden sonra kendi sorumluluğunda kalan KDV dahil en fazla 75.000 Euro’ya kadar olan sağlık masraflarını kendisine geri öder. Her durumda Lehdar ve vaka başına KDV dahil 50 Euro tutarında bir muafiyet uygulanır. Diş sağlığı harcamaları aynı şartlar altında ve KDV dahil 100 Euro tutarındaki bir azami meblağa kadar geri ödenir. 
Lehdar veya onun hak sahipleri bu amaç doğrultusunda kendi menşe ülkelerine döner dönmez söz konusu masrafların karşılanmasıyla ilgili olarak ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli bütün girişimlerde bulunmayı taahhüt ederler.
EUROP ASSISTANCE, Lehdarın veya onun hak sahiplerinin EUROP ASSISTANCE’a aşağıda sıralanan belgeleri iletmeleri koşuluyla geri ödeme işlemini yukarıda belirtilen başlatır:

İlave geri ödemeye hak kazandıran sağlık harcamalarının niteliği:

14.6.1.7. Hastaneye yatırma masrafları avansı
Bir Lehdarın kendi menşe ülkesi dışında seyahat ederken hastalanması veya yaralanması: EUROP ASSISTANCE kendisinin orada hastanede yattığı süre içerisinde KDV dahil azami 75.000 Euro’ya kadar olan hastane masrafları için aşağıda sıralanan kümülatif şartlar çerçevesinde avans verebilir:

EUROP ASSISTANCE’ın nakil işlemini gerçekleştirebildiği günden itibaren hiçbir avans ödemesi yapılmaz. 
Her durumda Lehdar EUROP ASSISTANCE’ın faturasının teslim alınmasından itibaren geçecek 30 gün içinde söz konusu avansı EUROP ASSISTANCE'a geri ödemeyi taahhüt eder. Lehdar 14.6.1.6 paragrafından belirtilen geri ödeme prosedürlerine başlamış olsa bile bu yükümlülük uygulanır. 
Tabii ki, söz konusu prosedürler sonuçlanır sonuçlanmaz EUROP ASSISTANCE Lehdarın EUROP ASSISTANCE'a geri ödediği avansın tutarı ile 14.6.1.6. paragrafta öngörülen şartlara ve meblağlara göre sosyal güvenlik kuruluşları ve/veya yardım kuruluşları nezdinde alınan meblağlar arasındaki farkı üstlenecektir. Burada aranan şart, Lehdarın veya onun hak sahiplerinin 14.6.1.6. paragrafta öngörülen belgeleri EUROP ASSISTANCE’a iletmeleridir.

14.6.1.8. Ölüm halinde nakil
Bir Lehdarın seyahat esnasında ölmesi: EUROP ASSISTANCE ölen kişinin menşe ülkesinde cenaze töreninin yapılacağı yere kadar olan nakil işlemini organize eder ve üstlenir. 
EUROP ASSISTANCE hazırlık işlemlerinin ve nakil işlemiyle ilgili özel düzenlemelerin gerektirdiği masrafların tamamını da üstlenir.
Ayrıca, EUROP ASSISTANCE KDV dahil azami 450 Euro’ya kadar olan tabut masraflarına da iştirak eder. 
Diğer masraflar (özellikle tören, yerel cenaze alayı, defin) aile tarafından üstlenilecektir.

14.6.1.9. Taksi masrafları
EUROP ASSISTANCE Lehdarların gara, havaalanına veya yukarıda belirtilen yardım hizmetlerine ulaşabilmeleri için gitmeleri gereken yere kadar olan taksi masraflarına vaka başına KDV dahil azami 45 Euro’ya kadar iştirak edecektir.
Söz konusu hizmetin sadece kendisi tarafından organize edilmesi koşuluyla bu masrafa iştiraki üstlenir. 

14.6.1.10. İlaçların gönderilmesi
Bir Lehdarın devam etmekte olan tedavisinin sürdürülmesi için vazgeçilmez olan ilaçları yerinde temin edememesi: EUROP ASSISTANCE yerel ve Fransız yasal sınırlamaları çerçevesinde bu ilaçları arar ve kendisinin kaldığı yere gönderir.
EUROP ASSISTANCE gönderme masraflarını üstlenir. Diğer masraflar (ilaçların alım fiyatı, gümrük masrafları, vs) Lehdar tarafından karşılanır.

14.6.1.11. Cezai teminat ve avukatlık ücretleri

 • Cezai teminat avansı (sadece yurtdışında)
  Bir Lehdar sebep olduğu trafik kazasının ardından adli kovuşturmaya maruz kalırsa (diğer her türlü neden hariç olmak üzere), EUROP ASSISTANCE KDV dahil azami 15.000 Euro’ya kadar bir cezai teminat için avans ödemesi yapar. Lehdar bu avansı faturanın teslim alınmasından itibaren 30 günlük bir süre içerisinde veya, eğer geri ödeme bu sürenin bitiminden önce gerçekleşirse, ilgili makamlar tarafından söz konusu cezai teminat kendisine ödenir ödenmez EUROP ASSISTANCE’a geri ödemeyi taahhüt eder.
  Bu yükümlülük yurtdışında meydana gelen bir karayolu kazasının ardından kendi menşe ülkesinde maruz kalınan adli sıkıntıları kapsamaz.

 • Avukatlık ücretlerinin üstlenilmesi (sadece yurtdışında). 
  Bir Lehdar sebep olduğu trafik kazasının ardından adli kovuşturmaya maruz kalırsa (diğer her türlü neden hariç olmak üzere), isnat edilen hususların söz konusu ülke mevzuatına göre cezai müeyyideleri gerektirmemesi koşuluyla EUROP ASSISTANCE KDV dahil 3.000 Euro’ya kadar olan yerindeki avukatlık ücretlerini üstlenir. 
  Bu yükümlülük yurtdışında meydana gelen bir karayolu kazasının ardından Lehdarın kendi menşe ülkesinde maruz kalınan adli sıkıntıları kapsamaz.
  Mesleki bir faaliyetle ilgili vakalar bu teminatın uygulama alanının dışındadır.

14.6.2. Seyahat tavsiyesi/kurye
14.6.2.1. Seyahat bilgileri
01 41 85 84 86 numaralı telefonun aranması üzerine, EUROP ASSISTANCE Lehdarı seyahatinin yasal ve pratik yönleri hakkındaki bütün sorularını yanıtlamaya yetkili bir görevliyle temasa geçirir. 

 • Seyahate çıkmadan önce alınması gereken tıbbi önlemler (aşılar, ilaçlar, vs);
 • Seyahat koşulları (ulaşım imkanları, vs);
 • Yerel yaşam koşulları (sıcaklık, iklim, gıda, vs).
  Pazar ve tatil günleri hariç olmak üzere, danışma ekibine her gün saat 09.00 ile 18.00 arası ulaşılabilir.

14.6.2.2. Acil mesajların iletilmesi
Eğer bir seyahat esnasında bir Lehdar herhangi bir kimse ile temas kuramıyorsa, EUROP ASSISTANCE kendisine daha önceden telefonla aşağıda belirtilen numaraya iletilecek olan mesajı Lehdarın tercih edeceği gün ve saatte gönderir. Telefon numarası: 01 41 85 81 (veya yurtdışından aranıyorsa + 33 1 41 85 81 13).  
Lehdar bu numarayı tercih edeceği bir kişiye bir mesaj bırakmak için de kullanabilir. Söz konusu kişi bu numarayı arayarak mesajı alabilir.

14.7. İstisnalar
EUROP ASSISTANCE hiçbir durumda kendisini yerel acil yardım kuruluşlarının yerine koyamaz.
İstisnalar şunlardır:

 • EUROP ASSISTANCE’ın onayını almadan yapılan masraflar veya bu Sözleşme tarafından açıkça öngörülemeyen masraflar;
 • Orijinal belgelerle kanıtlanamayan masraflar;
 • Sözleşmenin geçerlilik tarihleri dışında vuku bulan felaketler;
 • Önceden teşhis konulmuş ve mevcut bulunan ve/veya tedavi edilip yardım talebinden önceki altı ay içinde hastaneye yatırılmayı gerektiren hastalıklar veya yaralar;
 • Yerinde tedavi edilebilecek ve Lehdarın seyahatini veya konaklamasını sürdürmesini engellemeyecek iyi huylu hastalıklar için 14.6.1.1. paragrafta sözü edilen nakil işleminin organizasyonu ve üstlenilmesi;
 • Hekim tarafından verilmeyen ilaçların, uyuşturucuların ve benzer maddelerin kullanılmasının, aşırı alkol kullanımının ve intihar girişiminin sonuçları;
 • Abone tarafından kasten gerçekleştirilen eylemlerin ve hileli eylemlerin sonuçları;
 • Yaratabileceği riskler yola çıkmadan önce bilinen bir hamilelik durumuna bağlı vakalar ile her halükarda 8. aydan itibaren hamilelik durumuna bağlı vakalar;
 • Lehdarın menşe ülkesinde yapılan tıbbi masraflar;
 • Göz sağlığı ile ilgili harcamalar (örneğin gözlük veya kontak lensler); 
 • Aşılar ve aşılama masrafları;
 • Dağda, denizde veya çölde insan arama masrafları;
 • Akaryakıt ve köprü/yol geçiş ücretleri;
 • Gümrük masrafları;
 • Aşağıda sıralanan hususların sonuçları:
 • Bulaşıcı ortamda enfeksiyon riski taşıyan durumlar,
 • Bulaşıcı biyolojik maddelere maruz kalma,
 • Savaş gazı türünde kimyasal maddelere maruz kalma,
 • Kabiliyeti ortadan kaldıran maddelere maruz kalma,
 • Nörotoksik olan veya nörotoksik etkisi devam eden ve uluslararası sağlık kuruluşları ve/veya kaldığınız ülkenin yerel sağlık kuruluşları ve/veya menşe ülkesinin ulusal sağlık kuruluşları tarafından karantinaya, önleyici tedbirlere yada özel gözetimlere tabi tutulan maddelere maruz kalma.

14.8 Mücbir sebep durumunda muafiyet durumu
İç savaş veya yabancı ülkelerle savaş, ciddi siyasi istikrarsızlık, halk hareketleri, isyanlar, terörist eylemler, misilleme, kişilerin ve malların serbest dolaşımının kısıtlanması, grevler, patlamalar, doğal afetler, atom çekirdeğinin parçalanması, bu nedenlerden dolayı yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki gecikmeler gibi olaylar veya mücbir sebep halleri nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilememesinden dolayı EUROP ASSISTANCE sorumlu tutulamaz.

14.9. Başkasının yerine geçme 
EUROP ASSISTANCE kendisi tarafından ödenen tazminatlar ve verilen hizmetler çerçevesinde, kendisinin müdahalesini gerektiren vakalardan sorumlu herkese karşı lehdarın hakları ve davaları konusunda onun yerini alır. Sözleşmenin icrası yoluyla sunulan hizmetler kısmen veya tamamen başka bir şirket veya kuruluş nezdinde kapsam altına alındığında, EUROP ASSISTANCE söz konusu şirket veya kuruluşa karşı lehdarın hakları ve davaları konusunda onun yerini alır.

14.10. Zaman aşımı
İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü dava kendisine sebebiyet veren vakadan itibaren iki yıllık bir sürenin ardından zaman aşımına uğrar.

14.11. Bilişim ve özgürlükler
14.11.1. Yardım taleplerinin yönetimi çerçevesinde, bilişim, Dosyalar ve Özgürlükler ile ilgili tadil edilmiş 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı yasa ile korunan kişisel verileri Lehdarlardan toplamak durumundayız.
Bu hususla ilgili olarak, Lehdarlar kendileriyle ilgili kişisel bilgilerin sözleşmenin idaresi amacıyla üçüncü şahıslara, özellikle de sözleşme ile EUROP ASSISTANCE’a bağlı olan kuruluş ve taşeronlara iletilebileceğini bilir ve kabul ederler.

14.11.2. EUROP ASSISTANCE’a düşen yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla bu veriler kamu kuruluşlarına da iletilebilirler.

14.11.3. Tadil edilmiş 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı yasanın uygulanması suretiyle, Lehdarlar bizim, EUROP ASSISTANCE vekillerinin ve yukarıda belirtilen şahısların kullanımında olan her türlü dosyada yer alan ve kendileriyle ilgili olan her türlü veriye erişme, bunları değiştirme, düzeltme ve silme hakkına sahiptirler.
Bu haklar, 1, Promenade de la Bonnette – 92633 Gennevilliers Cedex adresinde yerleşik bulunan EUROP ASSISTANCE nezdinde kullanılabilir.

14.11.4. Öte yandan, Lehdarlar EUROP ASSISTANCE ile yaptıkları telefon görüşmelerinin hizmetlerin kalitesinin takibi ve personelin eğitimi çerçevesinde kayda geçirilebileceğini bilirler. Bu görüşmeler kaydedildikleri tarihten itibaren iki ay süresince muhafaza edilirler.
 
15. SİGORTA

Generali Assurances nezdinde GM’ler için aşağıda belirtilen sigorta teminatları alınır. Bununla birlikte, GM’lere ilave bir sigorta yaptırmaları şiddetle tavsiye olunur. Her türlü bilgi için GM aşağıdaki sigorta acentesine veya sigortacısına veya kişisel sigorta aracısına başvurabilir:
MARSH
Tour Ariane
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex
Tel: 0 820 90 00 79
Faks: + 33 1 41 34 59 04

Bu hususla ilgili olarak, Club Med seyahat sırasında maruz kalabileceğiniz ve özellikle aşağıda sıralanan riskleri kapsayan (ancak burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla) ilave bir sigorta yaptırma imkanını sunmaktadır: iptal, bagaj, ski, sağlık masrafları. Sunulan bu imkanla ilgili her türlü ayrıntı için “Ercan Total” kapsamında yer alan isteğe bağlı Sigorta sayfasına başvurulmalı veya seyahat acentesinden bilgi alınmalıdır.

15.1. Sağlık masrafları 
Eğer kötü bir tesadüf eseri Club Med’de kaldığınız süre içerisinde bir kazanın kurbanı olursanız tıbbi, cerrahi ve ilaç masraflarınız için 500 Euro düzeyinde bir geri ödeme alacaksınız. 
Bu teminat sadece tamamlayıcı bir unsur olarak veya sosyal güvenlik, şirket sigortası veya özel bir sigortanın bulunmaması durumunda geçerli olacaktır.

15.2. Kazaya bağlı ölüm
Ana para: 3.000 Euro.

15.3. Kaza sonucunda ortaya çıkan kalıcı sakatlık
Sakatlığın %100’ü için ana para: 4.500 Euro (bilirkişinin tespitine bağlı sakatlık oranına göre azalabilir). 
Konaklama masrafları (otel, restaurant, Club Med’deki konaklamanın uzatılması, taksi) hiçbir şekilde 14. ve 15. paragraflarda belirtilen yardım ve sigorta klozlarının uygulama alanına giremez.